تدوین کتاب از پایان نامه

با توجه روند رو به ازدیاد تعداد فارغ التحصیلان در مقاطع ارشد و دکترا در کشور، سالانه حجم زیادی پایان نامه نگارش و راهی  کتابخانه های دانشگاه های کشور می شود. با توجه به اینکه اکثر پایان نامه های نگارش شده در کشور حاصل ساعتها پژوهش و مطالعه است، اکثر آنها پتانسیل تبدیل شدن به یک اثر علمی را دارند. از آنجایی که تنها بخشی از یک پایان نامه را کار پژوهشی تشکیل میدهد و بخش عمده ای از پایان نامه ها مربوط به مروری بر پیشینه تحقیق هستند متخصصین همراه شریف با مطالعه و بررسی پایان نامه های شما و استخراج قسمتهایی از پایان نامه که به صورت مستقل امکان تبدیل شدن به یک کتاب را دارند، به شما در داشتن یک کتاب پژوهشی معتبر بر مبنای پایان نامه یاری می رسانند.

برخی از خدمات ما در تبدیل پایان نامه به کتاب عبارتند از:

ارزیابی پایان نامه و مشخص نمودن سطح و حجم کتاب استخراج شده

استخراج یک کتاب کامل از پایان نامه

تصحیح نگارشی و علمی کتابهای مستخرج از پایان نامه

توسعه مطالب پایان نامه و تدوین کتابهایی با بار علمی بیشتر

انجام کلیه امور مرتبط با چاپ همچون صفحه آرایی، طراحی جلد، تصحیح، ویراستاری و …

اخذ کلیه مجوزهای لازمارسال کتاب به شیوه انتخابی شما

چاپ کتاب در تیراژ دلخواه شما