خدمات ویراستاری

به طور کلی خدمات ویراستاری را به دو گروه کلی می توان تقسیم نمود: 1- ویراستاری ادبی کتابها 2- ویراستاری علمی
هر دو نوع این ویراستارها از ملزومات چاپ یک کتاب می باشند. موسسه همراه شریف با بهره گیری از جمه کثیری از محققین همکار خود در بخش پایان نامه این توان را دارد تا کتابهای علمی شما را در تمامی رشته ها و موضوعات به صورت کاملا علمی ویراستاری نمایند. علاوه براین ویراستاران این مجموعه قادرند کتابهای شما را به لحاظ ادبی و از نظر علائم و استانداردهای نگارشی نیز مورد بررسی و ویرایش قرار دهند. برخی از خدمات ویراستاری و خدمات جانبی همراه شریف عبارتند از:
ویراستاری ادبی کتابها
ویراستاری علمی کتابها
ویرایش نگارش کتابها
صفحه آرایی، طراحی جلد و فهرست نویسی کتابها